Jochen Mühlenbrink – ASCHE

from Thursday, November 27th, 2014 to Saturday, January 17th, 2015

ASCHE
27 November 2014 – 17 January 2015
Opening Saturday 27 November

More
ASCHE - Press release

Jochen Mühlenbrink Euro 2014 30 x 40 cm acrylic on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 (detail) 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 (detail) 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Jochen Mühlenbrink Euro 2014 30 x 40 cm acrylic on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 (detail) 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 (detail) 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Jochen Mühlenbrink Grand Match 2014 170 x 210 cm. acrylics on canvas

Close
Next
Previous

ASCHE
(ENG/NL)

 

ENG
Gerhard Hofland is proud to present Asche, the third solo exhibition ofJochen Mühlenbrink (1980 Freiburg). The exhibition includes new paintings and works on paper.

Mühlenbrink is well-known for the trompe l’oeil effect he employs in his work. For example by painting the back side of paintings so thoroughly realistic that it is hard to differentiate  reality and artifice. By using this technique he inhabits the boundary between representation and illusion at the same time investigating the relationship between abstraction and figuration, fiction and non-fiction and presence and absence.

In the exhibition Asche however it is clear to see that in his recent works he has taken a slightly new direction. The large scale painting  Grand Match (2014) shows masses of burned out matches that have been painted meticulously on raw canvas. The painting has no clear composition or focus point: instead it contains a scattered image without any hierarchy. The matches are the traces of an action that has just taken place before. They are the remaining presence, although burned and turned to ashes of an absent action. As these silent material witnesses of an event already gone by, they act as symbols of vanity referring to the ephemeral and wasted options and choices of everyday life. Mühlenbrink has thus brought back representational images into this work along with its symbolic meanings playing yet another visual game that is so characteristic of his work.

NL
Met trots presenteert Gerhard Hofland,  Asche,  de derde solo-tentoonstelling van Jochen Mühlenbrink (1980 Freiburg). Asche bevat naast nieuwe schilderijen ook nieuwe werken op papier.

Mühlenbrink is vooral bekend van zijn Trompe l’oeil techniek die hij toepast in zijn werken. Door bijvoorbeeld achterkanten van schilderijen te schilderen op een wel zo bedrieglijke manier dat het moeilijk is het verschil tussen echt en namaak te onderscheiden. Hij focust zich op deze techniek om de grenzen tussen representatie en illusie zichtbaar te maken en op hetzelfde moment de relatie tussen abstractie en figuratie, fictie en non-fictie en aanwezigheid en afwezigheid te onderzoeken.

In de tentoonstelling  Asche wordt het duidelijk dat in zijn recente schilderijen een nieuwe weg is gekozen. In het grote doek Grand Match(2014) wordt een massa aan afgebrande lucifers getoond die minutieus zijn geschilderd op onbewerkt linnen. Het schilderij heeft geen heldere kompositie of focus: In plaats daarvan toont het een verstrooid beeld zonder hiërarchie. De lucifers zijn sporen van een gebeurtenis die al plaats heeft gevonden. Het zijn zwijgende getuigen van wat is geweest. Ze zijn verworden tot een Vanitas symbool dat verwijst naar het vluchtige en naar de verspilde kansen en mogelijkheden van het alledaagse leven. Mühlenbrink brengt de representatie terug in zijn beelden tezamen met hun symbolische betekenis, nu echter  in een nieuw visueel spel dat zo kenmerkend is voor zijn werk.

Close