Julia Münstermann – Aerials

from Saturday, May 7th, 2011 to Saturday, June 11th, 2011

Aerials
7 May – 11 June 2011

More
Aerials - Press release
Exhibited Artists

Julia Mőnstermann Untitled(lights) 2010 140 x 190 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Untitled (base) 2009 22 x 30 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Donald 2009 22 x 30 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Abflug 2011 140 x 190 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Untitled(lights) 2010 140 x 190 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Untitled (base) 2009 22 x 30 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Donald 2009 22 x 30 cm. Acrylic on canvas

Julia Mőnstermann Abflug 2011 140 x 190 cm. Acrylic on canvas

Close
Next
Previous

 

Aerials
(ENG/NL)

ENG
In the city by night, the difference between exterior and interior disappears.

The paintings of Julia Münstermann are intuitive explorations of the metropolis as a humongous, lifeless décor under unnatural light. No matter how familiar, the image of the city that appears in front of one’s eyes is estranging and unreal. It is like a simulated reality, enacted to satisfy our dreams and wishes. The city, discoloured by neon lights, and partially shrouded in darkness, appears here as in a movie: glamorous and deceiving.
Münstermann shares with her viewers her disorientation experienced in this space: exciting and yet undefined, because it is not yet natural to our sight.

NL
In de stad bij nacht wordt het verschil tussen exterieur en interieur, opgeheven.

De schilderijen van Julia Münstermann zijn intuïtieve verkenningen van de grootstad als reusachtig, wezenloos decor, badend in een onnatuurlijk licht. Hoe herkenbaar ook, het stadsbeeld dat hier voor ogen wordt gevoerd is vreemd en onecht, alsof het een simulatie betreft, een nagebootste werkelijkheid die opgevoerd lijkt te worden om tegemoet te komen aan onze dromen en wensen. De stad, verkleurd door neonlicht en deels in duisternis gehuld, verschijnt  hier als in een film, glamoureus en misleidend.
Münstermann  deelt met de kijker haar desoriëntatie in deze ruimte die spannend, opwindend en nog ongedefinieerd is omdat hij nog niet vanzelfsprekend is in ons kijken.


Close