Robert Seidel – Fauler Zauber

from Saturday, May 31st, 2014 to Sunday, June 29th, 2014

Fauler Zauber
31 May – 29 June 2014
Opening Saturday 31 May  17:00 – 19:00 hours

 

 

More
Fauler Zauber - Press release
Artists

Robert Seidel Espacio Exterior 2013, Egg tempera on canvas, 160 x 160 cm

Robert Seidel Rock 'n' Roll, Egg tempera on canvas, 110 x 80 cm.

Robert Seidel The Return of the Django, 2014, Egg tempera on canvas, 60 x 60 cm

Kunstzeiting mei 2014 Karlheinz Schmid

Robert Seidel Espacio Exterior 2013, Egg tempera on canvas, 160 x 160 cm

Robert Seidel Rock 'n' Roll, Egg tempera on canvas, 110 x 80 cm.

Robert Seidel The Return of the Django, 2014, Egg tempera on canvas, 60 x 60 cm

Kunstzeiting mei 2014 Karlheinz Schmid

Close
Next
Previous

Fauler Zauber
(ENG/NL)

ENG
Robert Seidel (1983) studied at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, where he graduated under the mastership of Neo Rauch.
In Galerie Gerhard Hofland he shows his latest paintings. Seidel often paints with egg tempera which gives his work a painterly and layered feel. An even more characteristic feature however is the graphic imagery: figurativethemes, including architecture, cities, utensils, animals and human figures, are brought back to their essentials in Seidel’s paintings. His work is therefore somewhat reminiscent of the Russian avant-garde painters, particularly the early work of Malevich in which human figures are reduced to their elemental form. By depicting his motifs in a fragmented matter in clear abstract forms he discloses underlying schematic structures making his subjects seem like pictograms and a series of paintings like a visualdictionary. However, despite what these stylized, somewhat aloof stylesuggests, the subject matter is very personal. Each time Seidel depicts themes that are very close to him and fascinate him, like the architecture of his home town or particular album covers of 60’s and 70’s reggae bands; music he fancies and grew up with. In a way he displays his personal visual history with which he offers insight into the image culture that surrounded him. By deconstructing images from recent history and then rearranging,intensifying, resizing or reducing them Seidel creates a personal documentof archetypal images that reflect not only his personal visual history but also that of a generation. At the same time the emptied surroundings and unusual compositions in which Seidel places his subjects offer the viewer an opening to question these iconic images and rethink their meanings.

Recently the extensive catalogue FRACHTER was published that offers an overview of Seidel’s paintings accompanied by a text by Kito Nedo. As ofMay 22 Seidel also shows work in EIGEN + ART Lab in Berlin on the invitation of Neo Rauch.

NL
Robert Seidel (1983) studeerde aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, waar hij in 2011 onder het meesterschap van Neo Rauch afstudeerde.
In Galerie Gerhard Hofland toont hij zijn nieuwste schilderijen. Seidel werkt voornamelijk met eitempera waardoor zijn schilderijen een gelaagde, schilderachtige structuur hebben. Kenmerkender is echter de grafische beeldtaal: figuratieve onderwerpen, waaronder architectuur, steden, gebruiksvoorwerpen, dieren en mensfiguren brengt Seidel in zijn schilderijen terug tot de essentie. Zijn werk doet daarmee enigszins denken aan de Russische avant-gardisten, en met name het vroege werk van Malevich waarin mensfiguren tot hun elementaire vorm worden teruggebracht.
Door zijn onderwerpen gefragmenteerd weer te geven in heldere abstracte kleurvlakken maakt Seidel onderliggende schematische structuren zichtbaar waardoor zijn onderwerpen verworden tot een soort pictogrammen. En waardoor een serie van zijn schilderijen doet denken aan een visueel woordenboek. De onderwerpskeuze is echter, ondanks wat deze gestileerde, enigszins afstandelijke stijl doet vermoeden, zeer persoonlijk. Telkens kiest Seidel namelijk voor onderwerpen die hem sterk fascineren en dichtbij hem staan, zoals de gebouwen uit zijn geboortestad of de platenhoezen van reggaebands uit de jaren 60 en 70, muziek waar hij van houdt en mee opgroeide. Hij geeft als het ware zijn persoonlijke beeldgeschiedenis weer waarmee hij inzicht geeft in de beeldcultuur die hem omringde. Door afbeeldingen uit zijn recente geschiedenis te deconstrueren en vervolgens te herordenen, intensiveren, vergroten, verkleinen of te reduceren creëert Seidel een persoonlijk document van archetypische beelden die niet alleen zijn persoonlijke geschiedenis weergeven maar ook die van een generatie. Tegelijkertijd biedt hij, door zijn onderwerpen in een nieuwe context te plaatsen, zoals lege kaders of ongewone composities, de toeschouwer de ruimte om deze archetypische beelden te bevragen en er zelf een nieuwe betekenissen aan te geven.

Recent verscheen de uitgebreide catalogus FRACHTER van zijn werk met een tekst van Kito Nedo. Vanaf 22 mei toont Seidel ook werk in Berlijn in EIGEN + ART Lab, op uitnodiging van Neo Rauch.

 

Close