previous exhibition
previous exhibition

Cottage Core

Cottage Core

Janine van Oene

Janine van Oene

Janine van Oene
COTTAGE CORE
09/12 – 27/01/2024

Het is met groot genoegen dat we de nieuwe solotentoonstelling van Janine van Oene, Cottage Core, aankondigen. Voor deze tentoonstelling heeft Janine een verzameling schilderijen gecreëerd die een diverse reeks zal bevatten – sommige levendig, andere ingetogen; sommige mooi, andere ‘lelijk’; sommige gedurfd, andere subtiel. Met deze kleinschalige schilderijen durft de kunstenaar ‘lelijkere’ meer intuitievere benaderingen te omarmen die haar gebruikelijke streven naar perfectie uitdagen. Waarom pronkt elke tentoonstelling alleen met gepolijste, vlekkeloze werken? De essentie van de tentoonstelling ligt in het tonen van deze voortdurende creatieve reis.

Door een volledig nieuwe artistieke richting in te slaan, creëert Janine levendige lijnen die dansen in een betoverende weergave, waarbij ze de essentie van Cottagecore (modestijl van het voornamelijk Britse plattelands leven) weerspiegelt – een viering van traditionele plattelandskleding, gezellige interieurs en ambachtelijke kunsten zoals tekenen, bakken, knutselen, verzamelen, borduren en droogbloemen. Janine van Oene’s nieuwste serie, geïnspireerd door deze esthetiek, waar traditionele ambachten en het plattelandsleven naadloos samensmelten om een sfeer van comfort en nostalgie te creëren, belichaamt de eenvoudige geneugten van het plattelandsleven, traditie en vakmanschap.

Met elke nauwgezette gelaagde penseelstreek wordt het canvas een schilderachtige tuin, waarbij vertrouwde sensaties en elementen uit de rustieke charme van Cottagecore worden opgeroepen. Deze streken vangen de essentie van een tijdloos bestaan, en belichamen de voortdurende reis binnen het canvas, net zoals de serene bewegingen van zeewier in een plattelandsbeekje.

Het canvas lokt met een verleidelijke bekendheid – we onderscheiden koraal, orchideebladeren of tentakels – die kijkers uitnodigt om dieper in het Cottagecore-universum te duiken – een esthetiek verbonden met bewegingen als grandmacore, goblincore en fairycore. Binnen Janine van Oene’s delicate penseelstreken en levendige tinten ligt een ingekapselde idyllische charme, die toeschouwers uitnodigt om de betoverende essentie ervan te ervaren.

Janine van Oene
COTTAGE CORE
09/12 – 27/01/2024

It is with great pleasure that we would like to announce the new solo exhibition by Janine van Oene, Cottage Core. For this exhibition Janine created a display of paintings that will feature a diverse range—some vibrant, others subdued; some beautiful, others ‘ugly’; some bold, others subtle. With these small-scale paintings, the artist dares to embrace ‘uglier’ or more minimal approaches that challenge her usual process of seeking perfection. Why is it that every exhibit boasts only polished, flawless works? The exhibition’s essence lies in displaying this ongoing creative journey.

Going into a completely new artistic direction Janine creates vibrant lines that waltz in a mesmerizing display, echoing the essence of Cottagecore—a celebration of traditional rural attire, cozy interiors, and artisanal crafts like drawing, baking, crafting, foraging, farming, sewing, drying flowers. Janine van Oene’s latest series, inspired by this aesthetic, where traditional crafts and rural living blend seamlessly to create an atmosphere of comfort and nostalgia, the simple joys of rural life, tradition, and craftsmanship.

With each meticulously layered stroke, the canvas becomes a picturesque garden, evoking familiar sensations and elements found in Cottagecore’s rustic charm. These strokes capture the essence of a timeless existence, embodying the perpetual journey within the canvas, much like the serene movements of seaweed in a countryside stream.

The canvas beckons with a tantalizing familiarity – we discern coral, orchid leaves, or tentacles – that invite viewers to delve deeper into the Cottagecore universe—an aesthetic linked to grandmacore, goblincore, and fairycore movements. Within Janine van Oene’s delicate brushstrokes and vivid hues lies an encapsulation of idyllic charm, inviting spectators to partake in its captivating essence.

09/12 – 27/01/2024
09/12 – 27/01/2024

Artists

Artists