previous exhibition
previous exhibition

STREUNER

STREUNER

Robert Seidel

Robert Seidel

Robert Seidel
STREUNER
10 February – 16 March

Opening Saturday 10 February from 17:00 – 19:00 pm.

With pride, Gerhard Hofland presents Robert Seidel’s fourth solo exhibition at the gallery, titled Streuner.

While all of Seidel’s works originate from observation, they transcend simple depictions. Whether portraying a logo or an expansive architectural form, each shape undergoes meticulous analytical consideration. The images are extracted from their original context and reconstructed through Seidel’s distinctive geometric painting style.

In Streuner Seidel presents us quasi-familiar images, ranging from city and nature views to portraits and group portraits. He also illuminates objects, such as sleeveless motor and hard rock denim jackets, which serve as frames for various bird images.
The works in Streuner are not so much linked by a concrete theme but are connected by the used colours, inspired by nature, such as green and black, green and yellow, and blue and white. This camouflage color palette imparts a sense of intimacy and privacy through a defensive aesthetic.

Seidel deconstructs and reconstructs his subjects with precision. Executed in traditional egg tempera, these works have a lightly frozen appearance that enhances their visual allure, providing a captivating perspective of the world through Robert Seidel’s eyes.

Born in Grimma, Germany, Robert Seidel (1983, DE), currently lives and works in Leipzig. He pursued painting at HGB Leipzig under the tutelage of Neo Rauch. Seidel participated in the residency program of De Ateliers, Amsterdam, in 2013. His involvement in the BP Portrait Award in 2018 resulted in a generous stipend, enabling him to travel throughout Europe. Seidel’s work has been exhibited in The Netherlands, such as at Museum De Fundatie in Zwolle and recently at the Drents Museum in Assen. Internationally, his work has been showcased in various locations in Germany, England and Switzerland.

Robert Seidel
STREUNER
10 februari – 16 maart

Opening zaterdag 10 februari van 17:00 – 19:00 uur.

Met trots presenteert Gerhard Hofland de vierde solotentoonstelling in de galerie van Robert Seidel, getiteld ‘Streuner’.

Hoewel alle werken van Seidel voortkomen uit observatie overstijgen ze eenvoudige voorstellingen. Of het nu gaat om een logo of een uitgestrekte architectonische vorm, elke vorm ondergaat grondige analytische overwegingen. De beelden worden onttrokken aan hun oorspronkelijke context en gereconstrueerd door Seidel’s kenmerkende geometrische schilderstijl.

In ‘Streuner’ presenteert Seidel ons quasi-vertrouwde beelden, variërend van stads- en natuurgezichten tot portretten en groepsportretten. Hij belicht ook objecten, zoals mouwloze motor- en hardrock-denimjacks, die dienen als omlijsting voor verschillende vogelafbeeldingen.
De werken in ‘Streuner’ zijn niet zozeer verbonden door een concreet thema, maar zijn verbonden door het gebruik van kleuren geïnspireerd op de natuur, zoals groen en zwart, groen en geel, en blauw en wit. Dit camouflage-kleurenpalet geeft een gevoel van intimiteit en privacy door een defensieve esthetiek.

Seidel deconstrueert en reconstrueert zijn onderwerpen met precisie. Uitgevoerd in traditionele eitempera, hebben deze werken een licht bevroren uiterlijk dat hun visuele aantrekkingskracht versterkt en een boeiend perspectief op de wereld biedt door de ogen van Robert Seidel.

Geboren in 1983 in Grimma, Duitsland, woont en werkt Robert Seidel momenteel in Leipzig. Hij volgde een schilderopleiding aan de HGB Leipzig onder leiding van Neo Rauch. Seidel nam deel aan het residentieprogramma van De Ateliers, Amsterdam, in 2013. Zijn betrokkenheid bij de BP Portrait Award in 2018 resulteerde in een genereuze toelage waardoor hij door heel Europa kon reizen. Seidel’s werk is tentoongesteld in Nederland, waaronder in Museum De Fundatie in Zwolle en recentelijk in het Drents Museum in Assen. Internationaal is zijn werk getoond op verschillende locaties in Duitsland, Engeland en Zwitserland.

10/02 – 16/03
10/02 – 16/03

Exhibition views

Exhibition views