previous exhibition
previous exhibition

Art Rotterdam 2024

Art Rotterdam 2024

ART ROTTERDAM

ART ROTTERDAM

For this years edition we asked Francis Boeske from Francis Boeske Projects to curate our booth.

Artists: Caja Boogers, Koen Doodeman, Jochen Mühlenbrink, Johan Tahon, Thomas Trum, Arjan van Helmond.

Highlight:
Caja Boogers worked for over a year on the work ‘Retelling’.

The work ‘Retelling’ consists of 50 individual paintings, all oil on linen, all referencing the same image.

Through continuous pictorial repetition, Caja Boogers transformed the depicted subject into an almost abstract gesture. At the same time, it’s the craftsmanship that is needed to realise this, what makes this image increasingly significant. As if there is a certain need to capture this figure in this manner.

The portrayed subject is drawn from an aged photograph found in a family album that shows the artist’s ancestors in the former Dutch East Indies. This process combines a painterly urge to comprehend an image through repetitive painting with a deep personal nostalgia that persists within the Indo-Dutch community. It reflects a collective sentiment over a bygone era and a culture that is gradually fading away.

The craftsmanship on display reveals itself in the imperfections of the work. Much like Batik Tulis, a traditional Indonesian method of hand-dyeing textiles with wax, the true essence of the work isn’t found in the repeating motifs. Instead, it lies in the subtle variations that exemplify the patience and dedication of the maker—a reflection reminiscent of the artistry found in the vanishing culture it seeks to immortalise.

Voor deze editie van de Artrotterdam heeft de galerie Francis Boeske van Francis Boeske Projects gevraagd de stand te cureren.

Kunstenaars: Caja Boogers, Koen Doodeman, Jochen Mühlenbrink, Johan Tahon, Thomas Trum, Arjan van Helmond.

Highlight:
Caja Boogers werkte meer dan een jaar aan het werk ‘Retelling’.

Het werk ‘Retelling’ bestaat uit 50 individuele schilderijen, allemaal geschilderd in olieverf op linnen, allemaal verwijzend naar dezelfde afbeelding.
Door de voortdurende picturale herhaling transformeert Caja Boogers het afgebeelde onderwerp tot een bijna abstract motief. Tegelijkertijd maakt dit het beeld dwingend en mystiek, aangezien er een nadrukkelijke urgentie wordt getoond om het onderwerp op deze manier vast te leggen.

Het onderwerp is gebaseerd op een afbeelding uit een familiealbum waarop de voorouders van de kunstenaar zijn weergegeven in het voormalige Nederlands-Indië. De werkwijze van de herhaling toont de innerlijke drang van de kunstenaar om het beeld beter te willen begrijpen door het te schilderen, keer op keer op keer. Gecombineerd met een diepe nostalgie die voortleeft binnen de Indische gemeenschap weerspiegelt het een collectief sentiment van een verloren tijd, en een cultuur die geleidelijk aan het verdwijnen is.

Wat ‘Retelling’ ook specifiek maakt openbaart zich in de onvolkomenheden van de verschillende werken. Net als in Batik Tulis, een traditionele Indonesische methode van het met de hand schilderen van textiel met was, wordt de essentie van het werk niet alleen gevonden in de herhaling van het motief, maar ook in de subtiele variaties, die evenzeer het geduld en de toewijding van de maker benadrukken – een poging om een langzaam uitstervende cultuur te vereeuwigen.

31/01 – 03/02/2024
31/01 – 03/02/2024

Artists

Artists